Torreby » Föreningar

Föreningar

Torreby Golfklubb
Björn Johansson
Tel: 0522–354 45
Mob: 072-235 45 02
Email: mbr.johansson@telia.com

Torreby Båtklubb
Ordf.Kenth Karlsson
Tel:0524-21632
E-Mail: kenth.karlsson1@tele2.se

Sjöritz Vägförening
Ordf.Kenth Karlsson
Tel:0524-21632
E-Mail: kenth.karlsson1@tele2.se

Torreby vägs samfällighet
Ordf.Kenth Karlsson
Tel:0524-21632
E-Mail: kenth.karlsson1@tele2.se

Färlevfjordens Samfällighet
Ordf. Olaf Völcker
Mobil: 0730 323461
E-Mail: Olaf.volcker@telia.com

Fjällbergs Vägförening
Ordf.Lennart Winblad
Mobil: 0524-21677
E-Mail: lennart.winblad46@gmail.com